Close
BOOKING
Tilbud/bestilling
Top Image
Last Next

Skal utvide laget

Vil du jobbe hos oss? Ta kontakt. Vi skal ansette flere folk.
Fjordbyen Innkvartering trenger flere ansatte. Plass-sjef Ståle Gundersen vil gjerne høre fra deg som ønsker å jobbe med god service for ansatte i bygge- og anleggsbransjen. Han skal bygge opp bemanningen. I denne omgang ser han etter nye ansatte som vil jobbe nattevakter, men også servicefolk i hele og delte stillinger.

Anleggshotellet til Fjordbyen Innkvartering på Brakerøya i Drammen har sommeråpent og gir gode boforhold  for utenlandsk arbeidskraft på en rekke gårder i distriktet i sommer.
 

Plass-sjef Ståle Gundersen har fulle arbeidsdager. Nå skal han rekruttere. Nattevakter og servicefolk i hele og delte stillinger skal ansettes. I tillegg kommer ekstrahjelpere.
 

På sensommeren starter bygge- og anleggsbransjen opp igjen for fullt. Da er det flunkende nye anleggshotellet klart til å ta imot fagfolk som er engasjert på de mange bygge- og anleggsprosjektene i distriktet.
 

– Vi bygger opp bemanningen for å møte det økende behovet vi nå opplever, sier Ståle Gundersen, som i sommer har hatt fulle dager på anleggshotellet.
 

– Dette er vår første sommer, og vi har fått en fin innkjøring av anleggshotellet. Vi har fullt belegg på en av våre tre rigger. For oss er det perfekt. Vi får trimmet alt vi skal levere, fra mat, service, vask, rydding og alt av stort og smått som skal fungere knirkefritt.

Alt på Fjordbyen Innkvartering er nytt. Moelven overleverte riggene i april. Senere er uteplassen asfaltert. Parkeringsplasser er etablert.
 

– Vi erfarer at alt fungerer som det skal. Det neste vi skal få på plass er flere ansatte, sier Gundersen.
Han skal ansette nye medarbeidere i hele og delte stillinger. I tillegg er det behov for ekstrahjelpere.

– I særlig grad ser vi etter arbeidende nattevakter og ekstrahjelpere innenfor service som dekker det meste fra renhold til kantinedrift, sier Gundersen.