Close
BOOKING
Tilbud/bestilling
Top Image

Smittevern

Vi ivaretar helse og sikkerhet for ansatte og gjester. Vi er godt rustet med innarbeidede og gode rutiner. 

Vi følger alle retningslinjer og råd fra Folkehelseinstituttet og lokale myndigheter for å unngå smittespredning. Hos oss skal alle oppleve trygghet.
 

Fra første dag har vi hatt forsterkede rutiner for rengjøring og desinfisering av kontaktflater og berøringspunkter.

Vi legger opp til regelmessig rengjøring, spesielt av kontaktflater og berøringspunkter. Det gjelder blant annet bord og stoler som desinfiseres etter bruk og plasseres med avstand i tråd med myndighetenes anbefalinger.

Hos oss er håndsprit tilgjengelig for alle, både ansatte og gjester. Vi anbefaler at det benyttes. 

 

Våre ansatte praktiserer god håndhygiene gjennom hyppig håndvask og bruk av desinfiserende væske. Vi overholder avstandskrav – og eventuelt andre tilrådinger og krav – i tråd med myndighetenes anbefalinger slik de utvikler seg over tid.

 

Ut fra utviklingen og myndighetenes råd kan det bli aktuelt med matpakker, avgrensninger i tid for frokost- og middagsservering og andre tiltak. 

 

Oppslag og informasjon om smitteverntiltak og endringer i tiltakene vil gis på anleggshotellet og til våre gjester, også gjennom oppslag/plakater og annen merking.