Close
BOOKING
Tilbud/bestilling
Top Image
Last Next

Har skapt 12 nye jobber

Fjordbyen Innkvartering har skapt 12 arbeidsplasser. Ti nye er på plass.
– Nyansettelsene speiler veksten vår. Nå nærmer vi oss 100 prosent belegg, sier plass-sjef Ståle Gundersen (nummer tre fra høyre på bildet).

Da han åpnet anleggshotellet for sesongansatte i landbruket i sommer, jobbet han nærmest alene. Den gang forberedte bygge- og anleggsbransjen fellesferien. På lønningslista i anleggshotellet var det to. I dag teller den 12.

– Vi fikk en fin innkjøring i sommer. Vi fikk trimmet driften av kjøkken, kantine og rutiner for renhold, innkjøp og alt som skal til. Samtidig startet arbeidet med å rekruttere, sier Ståle.

Laget på plass
To måneder senere har selskapet ansatt ti nye. Bemanningen er på 12. De kommer fra seks ulike land og er fra 20 til 60 år.

– Mange har bakgrunn fra bransjen. De kommer med ulik erfaring, fra ulike land og med stor variasjon i alder. Det gir oss flere innspill og impulser enn vi ellers ville fått. Det er en styrke. Det gir oss flere forslag til løsninger på ulike problemstillinger.

Fjordbyen Innkvartering rekrutterte uten å lyse ut en eneste stilling. 
– Her har nettverk virket. I tillegg har vi fått flere forespørsler fra folk med stor arbeidslyst. Vi har fått på plass en herlig gjeng som bidrar til gode boforhold for gjestene.

Store prosjekter
– Vi er tatt godt imot av bygge- og anleggsbransjen. Nå øker belegget fra dag til dag, sier Gundersen som nærmer seg en situasjon hvor han ikke har rom å tilby.

I Drammen er flere store utbyggingsprosjekter i gang. På nabotomta bygges nytt sykehus. Der kommer også ny næringspark for helse og nybygging av kontorer og boliger. I tillegg bygges ny Vestfoldbane, ny Drammen stasjon og ny bybro som noen av prosjektene som er nærmest i tid.

– Våre kunder er på lange kontrakter. Vi blir pendlerboligen for ansatte på store bygge- og anleggsprosjekter i området. Mange av dem som bestiller nå, skal bygge det nye lokalsykehuset for Drammen. Andre er på store prosjekter på Liertoppen og andre steder i distriktet. Mange inngår kontrakter som løper over flere måneder, sier Gundersen.