Close
BOOKING
Tilbud/bestilling
Top Image
Last Next

Smitteverntiltak i koronatid

Forsterkede tiltak er på plass fra første dag for å forhindre smittespredning.

​– Vi ivaretar helse og sikkerhet for ansatte og gjester. Koronautbruddet er ennå ikke slått tilbake. Vi er godt forberedt på forsterkede tiltak fra åpning av anleggshotellet.
 

Plass-sjef Ståle Gundersen sier Fjordbyen Innkvartering skal følge alle retningslinjer og råd fra Folkehelseinstituttet og lokale myndigheter for å unngå smittespredning. 

– Hos oss skal alle oppleve trygghet, sier Gundersen.
 

Forsterkede rutiner

Fra første dag har Fjordbyen Innkvartering forsterkede rutiner for rengjøring og desinfisering av kontaktflater og berøringspunkter.

– Vi legger opp til forsterket regelmessighet med rengjøring, spesielt av kontaktflater og berøringspunkter. Det gjelder blant annet bord og stoler som skal desinfiseres etter bruk og plasseres med avstand i tråd med myndighetenes anbefalinger, sier Gundersen.

Håndsprit er tilgjengelig for alle, både ansatte og gjester. 

– Vi anbefaler at det benyttes.
 

Gode rutiner innført

– Ansatte praktiserer god håndhygiene gjennom hyppig håndvask og bruk av desinfiserende væske. I tillegg benyttes munnbind og vi overholder avstandskrav i tråd med myndighetenes anbefalinger slik de utvikler seg over tid.

Ut fra utviklingen og myndighetenes råd kan det bli aktuelt med matpakker, avgrensninger i tid for frokost- og middagsservering og andre tiltak. 

– Oppslag og informasjon om smitteverntiltak og endringer i tiltakene vil gis på anleggshotellet og til våre gjester, også gjennom oppslag/plakater og annen merking.